top of page

Įvertinimai

Teisės žinynas „Legal 500“ 2021 m. pripažino „Motieka ir Audzevičius“ ES ir konkurencijos teisės komandą tarp pirmaujančių Lietuvoje. Už šio pripažinimo slepiasi didžiulės kasdienės komandos pastangos efektyviai spręsti klientų problemas ir kurti jų verslui pridėtinę vertę.


Antrus metus iš eilės gavau ir asmeninį "kylančios žvaigždės" (Rising Star) šioje srityje įvertinimą. Šioje kategorijoje vertinami teisininkai, kurie, Legal 500 žodžiais, padaro esminį indėlį į komandą. Jam pasiekti reikalingos klientų ir kolegų iš kitų advokatų kontorų rekomendacijos. Tai ypatingai malonus įvertinimas, rodantis, kad pavyko užtikrinti sėkmingų darbų tęstinumą ir išlaikyti, klientų ir kolegų pasitikėjimą, sprendžiant konkurencijos teisės klausimus.


Reitingų rezultatus sužinojau, jau atsisveikinusi su "Motieka ir Audzevičius" komanda. 2013 m. viena pažįstama rekomendavo siekti prisijungti prie šios kontoros, nes, jos nuomone, ji „pagal mano charakterį“. Kad ir ką ji turėjo omenyje, šiai komandai charakterio - užsispyrimo, rezultato siekimo prasme - tikrai netrūksta. Kolegos įrodo tiesą, kad dideli darbai padaromi nuosekliu, sunkiu, kasdieniu darbu bei, žinoma, turint didelių planų ir aiškių tikslų.


Legal 500 įvertinimas ES ir konkurencijos teisės srityje rodo, kad ėjome teisingu keliu, siekdami gerų rezultatų klientams. O aš džiaugiuosi, kad nebuvo nė vienos nuobodžios dienos per šiuos metus. Už tai nuoširdžiai dėkoju klientams, kolegoms bei ypatingam vadovui ir advokatui - Ramūnui Audzevičiui.


Visos kontoros kasmet laukia reitingų rezultatų. Jų paskelbimas yra tam tikras paminėjimas (atšventimas) metinio įdėto darbo, klientų sėkmės ginčuose ir kiekvieno teisininko ekspertizės.


Foto: © M. Paukštė, Vilnius, 2019.


bottom of page