top of page

Atradimai: advokatas, kurio vienas svarbiausių interesų buvo Lietuva

Pavartykite knygą apie Kazimierą Motieką - advokatą su aiškiomis politinėmis pažiūromis, moralinėmis nuostatomis ir asmenine atsakomybe už aplinką, kurioje gyvena. Knyga atskleidžia įdomias advokato veiklos detales įtemptame istoriniame laikmetyje. ​ Praeitais metais advokatas Motieka šventė 50 metų advokatavimo jubiliejų.


Įdomus faktas - Vilniaus Odminių skvere galite rasti Kazimiero Motiekos 90-mečiui paminėti pasodintą ąžuoliuką.


Foto: © Motieka ir Audzevičius archyvas, Vilnius, 2019.

bottom of page