top of page

Vaistinių asociacijos tyrimas: kuo kitoks ir kas toliau?

Asociacijos ir jų veikla reguliariai atsiranda tiek Lietuvos, tiek kitų valstybių konkurencijos priežiūros institucijų akiratyje (daugiau apie asociacijų konkurencijos teisės pažeidimus čia ir čia). 72 milijonų eurų siekiančios baudos vaistinėms ir jas vienijančiai asociacijai sukėlė didelį sujudimą tiek tarp farmacijos rinkos dalyvių, tiek apskritai tarp nevyriausybinių organizacijų atstovų kvestionuojant, kaip turi veikti asociacijos, kad jų teikiama informacija teisės aktų leidėjams teisėkūros proceso metu nekeltų konkurencijos teisės pažeidimų rizikos.


Kuo šis tirtas pažeidimas asociacijos veikloje kitoks?


Paprastai konkurencijos teisės pažeidimai susiję su asociacijų veikla yra padaromi asociacijoje nariams susitarus dėl bendro elgesio (pvz. kainų) ir įgyvendinant tokį susitarimą įmonei vykdant tiesioginę komercinę veiklą.


Šiuo atveju pažeidimas nustatytas asociacijai dalyvaujant teisėkūros procese. Taryba laikė, kad kadangi šiame teisėkūros procese buvo sprendžiama dėl vaistų kainų, kurios būtų taikomos pačioms vaistinėms, pastarosios iš esmės neturėjo derinti bendros pozicijos, o teikti atskirus kainų pasiūlymus ministerijai pagal savo kaštus (ir individualius interesus) ir taip tarpusavyje konkuruoti.


Ką praktiškai reiškia Konkurencijos tarybos nutarimas?

Konkurencijos teisė nedraudžia asociacijoms dalyvauti teisėkūros procese, bet Konkurencijos tarybos išvados vaistinių asociacijų tyrime praktiškai turės pasekmes būdams, kaip teikiami asociacijos narių duomenys/ pozicija valstybės institucijoms, šioms sprendžiant dėl tam tikrų reguliavimo klausimų.

Konkurencijos tarybos sprendimas vaistinių asociacijos tyrime nėra kasdienis. Panašus tyrimas yra buvęs tik kartą - 2012 m. sprendžiant dėl ortopedijos priemonių kainų ir ortopedijos įmonių ir asociacijos veiksmų. Todėl natūralu, kad asociacijoms ir rinkai kyla klausimų, o kaip toliau bendrauti su valstybės institucijomis. Kol nėra aiškesnių papildomų gairių iš Tarybos šiuo aspektu, ir teismo galutinio teismo sprendimo (vaistinių asociacija pranešė, kad Tarybos sprendimą apskundė teismui), lieka remtis bendraisiais principais, tarp jų: 1) Asociacijoje neturi būti derinamos kainos, gamybos pajėgumai, kitas bendras elgesys rinkoje; 2) Asociacijų nariai neturi matyti vienas kito komerciškai jautrių duomenų; 3) Kai informacija/ duomenys institucijoms teikiami pastarosioms tiesiogiai sprendžiant dėl kainų reguliavimo, (nuo šiol) atskirai vertintina, ar galima bendra rinkos dalyvių (asociacijos narių) pozicija.


Šia tema diskutavau LRT radijo laidoje „Verslo laikas“ (įrašas čia ) ir LRT laidoje „Svarbi valanda“ (įrašas nuo 45 min čia).


Foto: © Rita Paukštė, Paris, 2022.

Comments


bottom of page