top of page

Kaip taikyta ir įgyvendinta konkurencijos teisės Lietuvoje praeitais metais? Esminiai įvykiai

2019 metai Konkurencijos tarybai nebuvo labai produktyvūs kalbant apie baigtų tyrimų dėl pažeidimų skaičių. Baigti tik du tyrimai, kurių metu nustatyti konkurencijos teisės pažeidimai. Tačiau praėjusiais metais buvo priimti svarbūs teismų sprendimai dėl vieno ekonominio vieneto koncepcijos taikymo, solidarios atsakomybės už konkurencijos pažeidimus ir sankcijų, kurios skiriamos įmonių, pažeidusių Konkurencijos įstatymą, vadovams. Taip pat patvirtinti reikšmingi Konkurencijos įstatymo pakeitimai, suteikiantys naujų įgaliojimų Konkurencijos tarybai bei nustatančių naujas sankcijas.


European Competition and Regulatory Review (CoRe) prieinama mano rengta esminių įvykių konkurencijos teisės įgyvendinimo 2019 m. Lietuvoje apžvalga (prenumeratoriams, anglų kalba).


Santrauka lietuvių kalba:


Neseniai Konkurencijos taryba paskelbė savo praėjusių metų veiklos ataskaitą. 2019 m. Tarybai nebuvo labai produktyvūs kalbant apie baigtų tyrimų dėl pažeidimų skaičių. Baigti tik du tyrimai, kuriuose nustatyti konkurencijos taisyklių pažeidimai. Tačiau praėjusiais metais buvo priimti svarbūs teismų sprendimai dėl vieno ekonominio vieneto koncepcijos taikymo, solidarios atsakomybės už konkurencijos pažeidimus ir sankcijų, kurios skiriamos įmonių, pažeidusių Konkurencijos įstatymą, vadovams. Taip pat patvirtinti reikšmingi Konkurencijos įstatymo pakeitimai, suteikiantys naujų įgaliojimų Konkurencijos tarybai bei nustatančių naujas sankcijas.

„Motieka ir Audzevičius“ vyresnioji teisininkė Rita Paukštė analizuoja esminius Konkurencijos tarybos tyrimus, konkurencijos teisės bylas ir Konkurencijos įstatymo pakeitimus, priimtus 2019 m.

1. Pirmoji bauda Lietuvoje už kliudymą tyrimui

2019 m. Konkurencijos taryba pirmą kartą pasinaudojo savo teise skirti baudą ūkio subjektui už kliudymą tyrimui. Patikrinimo įmonėje metu Konkurencijos taryba reikalavo suteikti prieigas prie įmonės serverio. Kadangi atsakingas darbuotojas nebuvo tuo metu darbe, prieigos suteiktos tik po kelių valandų. Konkurencijos taryba nusprendė, kad tai sukliudė jos tyrimui. Toks Tarybos nutarimas buvo apskųstas ir šiuo metu Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas sprendžia, ar skirta sankcija yra pagrįsta.

Verta priminti, kad tyrimo metu Konkurencijos tarybos duodami nurodymai yra privalomi vykdyti. Šis tyrimas rodo, kad Tarybos prašymus suteikti informaciją ir prieigas prie informacinių sistemų reikia vykdyti nedelsiant.

2. Solidarios atsakomybės taikymas ir vieno ekonominio vieneto koncepcija

Pastaruoju metu Konkurencijos taryba dažnai taiko vieno ekonominio vieneto koncepciją, dėl ko skiriama solidari atsakomybė įmonėms, kurios sudaro vieną įmonių grupę. Ši Tarybos praktika yra kritikuojama teisininkų. Ją taip pat kvestionuoja administraciniai teismai.

Esminė problema ta, kad solidarios atsakomybės taikymas kertasi su administracinės teisės principais. Atsakomybė turi būti individualiai apibrėžta, o ne solidari. Taip pat įstatymai aiškiai neapibrėžia solidarios atsakomybės taikymo sąlygų. Administraciniai teismai šiuo metu sprendžiamose bylose suformuos praktiką, kaip ir kada bus taikoma solidari atsakomybė konkurencijos teisės pažeidimų bylose.

3. Asmeninės sankcijos vadovams

Įsigaliojus nutarimui, kuriuo nustatytas pažeidimas – įmonių kartelis ar piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi – Konkurencijos taryba kreipiasi į teismą dėl sankcijos jos vadovui.

Konkurencijos įstatymas numato, kad kartelių ar piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi atvejais įmonės vadovui gali būti apribojama teisė 3–5 metus eiti vadovaujančias pareigas ir piniginė bauda iki 14‘481 EUR.

Ši nuostata nėra nauja, tačiau tik praėjusiais metais Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pirmą kartą iš esmės peržiūrėjo Konkurencijos tarybos nutarimą dėl asmeninių sankcijų vadovams skyrimo. Tai įnešė aiškumo į sankcijų vadovams taikymo mechanizmą. Plačiau apie šią bylą Ritos Paukštės komentare „Verslo žiniose“ „Precedentas kartelį sudariusių įmonių vadovų atsakomybės byloje“.

4. Konkurencijos įstatymo pakeitimai ir ECN+ Direktyvos įgyvendinimas

Praėjusiais metais Konkurencijos įstatymas buvo keičiamas keletą kartų. Pokyčiai susiję su vadinamosios ECN+ Direktyvos įgyvendinimu ir su kitomis įstatymo leidėjo iniciatyvomis sustiprinti Konkurencijos tarybą.

Tekstas spausdintas čia.Comments


bottom of page