top of page

Kaip verslo asociacijoms neprisidaryti bėdos su konkurencijos teise?

ES ir Lietuvos konkurencijos priežiūros institucijos patvirtino, kad lanksčiai žiūrės į tam tikrą būtiną verslo bendradarbiavimą dėl COVID-19 susidariusioje situacijoje. Tačiau taip pat aiškiai nurodė, kad bet kokie veiksmai ir susitarimai, siekiant pasinaudoti susidariusia situacija ir kelti kainas ar kitaip riboti konkurenciją, rinkoje nebus toleruojami.


Šiame kontekste kai kurių asociacijų veiksmai atkreipė Konkurencijos tarybos dėmesį. Lietuvos krepšinio lygos narių komunikacija viešumoje dėl kitų narių, „sėdėjusių prie vieno stalo“ ir vėliau nesilaikiusių galimų susitarimų dėl atlyginimo nemokėjimo žaidėjams, bei Odontologų rūmų komunikuoti planai dėl rekomendacinių kainų rodo, kad asociacijos, lyg ir siekdamos „gero“ savo nariams, vaikšto plonu ledu konkurencijos teisės požiūriu.


Kai rinkoje susiklosto sudėtingos aplinkybės, imama dažniau remtis asociacijomis. Verslo įmonės ieško, kaip spręsti tam tikras problemas, tuomet asociacijos tampa pagrindine platforma tiek dalintis savo sektoriaus aktualijomis, tiek užtikrinti tinkamą savo interesų atstovavimą bei problemų sprendimą.


Senos pamokos iš Konkurencijos tarybos tyrimų gali būti naudingos


Narystė asociacijoje nepanaikina konkurencijos teisės taikymo tiek įmonėms, priklausančioms vienai ar kitai asociacijai, tiek pačiai asociacijai, vienijančiai jas. Pagal konkurencijos teisę asociacijoms draudžiama nustatyti kainas, prekybos sąlygas, sudaryti susitarimus dėl rinkos pasidalinimo, riboti gamybos ar prekybos apimtis.


Konkurencijos taryba jau yra atlikusi ne vieną tyrimą dėl tokių įvairių asociacijų padarytų pažeidimų. Pavyzdžiui, asociacija laivų agentavimų srityje buvo nubausta už nustatytus minimalius paslaugų tarifus. Taip pat su vairavimo mokymu susijusi asociacija buvo nubausta už susirinkimuose aptartus ir derintus vairavimo paslaugų įkainius. Šis Konkurencijos tarybos tyrimas palietė rekordinį skaičių įmonių vienu metu – net 26. Prisimintinas ir senas kinologų tyrimas, kuriame nustatyta, kad kinologų asociacija gavo baudą už įvestus šuniukų perpardavimų ribojimus. Ortopedinių priemonių rinkoje buvo nustatyta, kad per asociacijos susitarimus riboti gamybos kiekiai.


Taigi atidžiau panagrinėjus šiuos Konkurencijos tarybos atliktų tyrimų pavyzdžius, lengviau įvertinti, ar asociacijos veiksmai ir sprendimai tyčia (ar per neapdairumą) neprasilenkia su teisės reikalavimais.


Koks apsikeitimas informacija yra draudžiamas?


Dar vienas asociacijoms svarbus aspektas yra draudimas keistis komerciškai jautria informacija. Suprantama, kad informacijos mainai yra viena iš pagrindinių asociacijos funkcijų, o informacijos gavimas – nauda asociacijos nariams. Todėl normalu, kad informacija asociacijoje cirkuliuoja.


Tačiau kada keitimasis informacija yra rizikingas? Tada, kai keičiamasi nauja, detalia, nevieša informacija. Šį pažeidimą puikiai iliustruoja pavyzdys, kai Konkurencijos taryba nagrinėjo susitarimą pienininkystės sektoriuje. Asociacija kas mėnesį siuntė nariams viešai neprieinamą individualią informaciją apie pieno supirkimą, pieno produktų gamybą ir pardavimus. Reguliarus apsikeitimas tokia informacija tarp asociacijos narių yra dar vienas požymis, kad tai gali riboti konkurenciją ir neleisti kitiems (ne asociacijos nariams) patekti į rinką.


Savarankiškas įmonės veikimas ir atsiribojimas nuo draudžiamo informacijos apsikeitimo


Praktika rodo, kad pasyvumas asociacijoje – nepasiteisinusi gynyba. Net jei įmonė nėra aktyvi asociacijos narė ir teigia nesivadovaujanti joje priimamais sprendimais bei nedalyvaujanti priimant konkrečius sprendimus, vis dėlto neišreikštas aiškus nepritarimas yra pakankamas pagrindas pripažinti, kad įmonė yra kartelinio susitarimo dalyvė.


Esminis aspektas pasitikrinti, ar asociacija galimai neperžengė ribos, yra asociacijos narių veikimas savarankiškai, kitaip tariant – nei asociacija, nei jos nariai neturi priimti su kita individualia įmonių veikla susisijusių sprendimų. Jei pasigirsta raginimų (ar įpareigojimų) elgtis tik tam tikru būdu, apribojant individualius įmonės sprendimus, tai yra pirma indikacija, kad galimai daromas pažeidimas.


Asociacijos yra svarbi teisinės ir ekonominės veiklos ląstelė. Ji leidžia įmonėms turėti tam tikrą tarpusavio pagalbos ekosistemą ir girdimą balsą rinkoje bei valstybės institucijose. Todėl prisiminus buvusių Konkurencijos tarybos tyrimų pamokas, kokios praktikos asociacijos turėtų vengti, bei laikantis pagrindinių dviejų principų – sprendimus dėl planuojamo elgesio rinkoje priimti savarankiškai bei tiesiogiai ir aiškiai atsiriboti nuo informacijos, kurios įmonė neturėtų gauti, asociacijoms pavyks sėkmingai atstovauti savo narių interesams, o įmonėms – išvengti konkurencijos teisės pažeidimų dėl dalyvavimo asociacijose.


Tekstas publikuotas teise.pro

Foto: © Rita Paukštė, Londonas, 2018

Comments


bottom of page